FERT N-27

FERT N-27

Bitkiler organik maddesinden ve  minerallerinden doğal bir azot alırlar ama bu  çoğunlukla bitkilerin gereksinimlerini karşılamaya yetmez. Topraktaki azot miktarı yetersiz olduğunda, bu bitkinin gelişimi için sınırlandırıcı bir faktör oluşturur. Buna karşı büyüme dönemi sırasında mineral gübreleme ile katkıda bulunulabilir. Fert N-27% içeriğinde bulundurduğu, 3 ayrı azot formu ile kısa-orta-uzun dönemde bitkinin azot ihtiyacını karşılar.

Garanti Edilen İçerik

 

Toplam Azot (N)

w/w

% 27

Amonyum Azot (NH4-N) % 8
Nitrat Azot (NO3-N) % 9
Üre Azot (NO2-N) % 10