DUTCH MIX 10-35-5 + ME

DUTCH MIX 10-35-5 + ME

Bu makro besleyicileri de ihtiva eden fosforlu bir gübredir. Bu büyüme evresindeki fosfor ihtiyacının giderilmesi için kullanılır. Fosforun artırılması, gövdenin uzatılması ve bitkinin olgunlaşması amacıyla kullanılır. Bu gübre temel bazda denge sağlar.  Bunun yanı sıra bitkinin çok yüksek değerlerde fosforu taşımasını da sağlar. Sonuçta bu gübrenin fotosenteze, kök gelişimine, bitkinin genetik özelliklerine bağlı olarak DNA’nın belirlenmesine ve büyüme ile olgunlaşma zamanlarına olumlu etkisi olmaktadır. Ürünün toplanma kalitesini yükseltir ve toplama zamanını kısaltır.

Garanti Edilen İçerik

 

Toplam Azot (N)

w/w

% 10

Amonyum Azotu (NH4-N) % 9
Nitrat Azotu (NO3-N) % 1
Fosfor Petaoksit (P2O5) % 35
Potasyum Oksit (K2O) % 5
Magnezyum Oksit (MgO) % 2
Kükürt Trioksit (SO3) % 24
Bakır (Cu) EDTA ile şelatlı % 0.002
Demir (Fe) EDTA ile şelatlı % 0.02
Mangan (Mn) EDTA ile şelatlı % 0.01
Çinko (Zn) EDTA ile şelatlı % 0.002
Malibden (Mo) % 0.001