MICRO TOP Cu 6%

MICRO TOP Cu 6%

Bakır bütün yüksek bitkiler için çok elzem olan bir eser maddedir. Bakır, öncelikle enzimlerin parçasıdır ve bunun yanı sıra bitkilerde fotosentez ve fenol metabolizma üzerinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Toprakta bakır Fe, Al ve Mn’nin oksitleri ve çamur mineralleri gibi organik maddelere çok sıkı şekilde bağlıdır. Kaba yonca, buğday, arpa ve yulaf bakır eksikliğine duyarlı olan bitkilerdir. Bakır eksikliği çoğunlukla çok organik madde içeriğine sahip topraklarda görülebildiği gibi aynı zamanda asitli kumlu topraklarda ve temel, kireçli topraklarda da görülebilmektedir. Yüksek nem oranı ve yüksek ısı dereceleri bakır eksikliği ile ilgili olan eksiklik belirtilerini artırmaktadır. En çok görülen belirtileri kıvrılmış yapraklar, yaprak kenarlarında sarılaşma ve bazı yaprakların ölmesi şeklinde kendini gösterir. Micro Top Cu 6% kullanımı bakır eksikliğinin önüne geçmektedir.

Garanti Edilen İçerik

 

Bakır (Cu) EDTA ile Şelatlı

w/w

% 6